Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę, 2.10.2010r.


Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę - do Częstochowy - w dniu 2-go października 2010 roku.

Zaprasza Duszpasterz Prawników Polskich - Ks. Dr Jan Pasierbek.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Inicjatywa związana z poszukiwaniem źródeł pomocy dla osób\firm\instytucji poszkodowanych przez powódź


Uprzejmie informuję, że Zespół ds. Funduszy Krajowej Rady Radców Prawnych, we współpracy z Komisją Zagraniczną KRRP podjął inicjatywę związaną z poszukiwaniem źródeł pomocy, także zagranicznej, dla osób, firm i instytucji poszkodowanych przez powódź. W  chwili obecnej źródła zagraniczne, w szczególności ze środków Unii Europejskiej, nie zostały jeszcze uruchomione. Zespół będzie śledził na bieżąco pojawiające się możliwości pomocy i przekazywał te informacje do okręgowych izb radców prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych - ankieta


Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych wobec konsumentów. Jej celem jest zbadanie faktycznego działania regulacji prawnych przewidzianych do ochrony konsumentów w tym zakresie. Przeprowadzana ankieta jest kluczową częścią kompleksowej ekspertyzy prawnej dotyczącej zgodności polskich rozwiązań legislacyjnych ze zobowiązaniami nałożonymi przez UE, obejmującej również rzeczywisty stan ich funkcjonowania w Polsce.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zgromadzenie Delegatów, 19.06.2010r. - wyniki wyborów


W dniu 19 czerwca 2010 roku miało miejsce Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych głosowań, spośród zgłaszanych kandydatur, dokonano następujących wyborów:


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Pomagamy naszym Koleżankom i Kolegom poszkodowanym przez powódź


Radcy Radcom

Pomagamy naszym Koleżankom i Kolegom poszkodowanym przez powódź

Krajowa Rada Radców Prawnych uruchomiła specjalne konto bankowe, z którego środki przeznaczone będą na wsparcie radców prawnych dotkniętych skutkami powodzi.


UWAGA - Radcy poszkodowani przez powódź!
ARTYKUŁ ARCHIWALNY

UWAGA - Radcy poszkodowani przez powódź!


W ślad za pismem z Krajowej Izby Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie prosi wszystkich radców prawnych, którzy zostali poszkodowani przez powódź, aby zgłaszali ten fakt do siedziby Izby w Krakowie. Odniesione szkody muszą być udokumentowane.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w związku z podjętą przez Ministra Sprawiedliwości inicjatywą udzielenia pomocy prawnej osobom dotkniętym skutkami powodzi.


Szanowni Państwo!

Na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości przekazuję poniższy komunikat.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
Michalina Nowokuńska
 


ARTYKUŁ ARCHIWALNY


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

W Sądzie Rejonowym w Mielcu oddano pokój do dyspozycji adwokatów i radców prawnych


W Sądzie Rejonowym w Mielcu oddano do dyspozycji adwokatów i radców prawnych pokój nr 11 na parterze głównego budynku Sądu.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Próbna ewakuacja z budynków sądowych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 i na os. Kościuszkowskim 2, 2.04.2010r. godz. 13:00


Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2010 roku o godzinie 13:00 zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja z budynków sądowych zlokalizowanych w Krakowie przy ulicy Przy Rondzie 7 oraz na osiedlu Kościuszkowskim 2.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ars Legis prosi o wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku


Ars Legis Stowarzyszenie Św. Ivo Helory Patrona Prawników w Krakowie prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia-jako Organizacji Pożytku Publicznego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Fundacja "Prawo do Pomocy" prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1% podatku


Fundacja "Prawo do Pomocy" prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Elektroniczne postępowanie upominawcze (epu)


Informacja na temat zakładania konta przez radcę prawnego w systemie teleinformatycznym elektronicznego postępowania upominawczego (epu).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

III finał akcji "Prawnicy Chorym Dzieciom". Pomóżmy zebrać pieniądze na zakup kardiomonitorów.


Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu trzeciej już edycji akcji "Prawnicy Chorym Dzieciom". Jest to inicjatywa, w której Kancelarie prawne tj. notarialne, adwokackie, radcowskie, komornicze oraz pracownicy tych kancelarii pomagają zmodernizować Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Podobnie jak w latach poprzednich zbieramy fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 3. Finał  akcji "Prawnicy Chorym Dzieciom" odbędzie się 19.02.2010 r. w Hali Sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Impreza zaczyna się o godzinie 18.00.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Rozpoczęcie przyjęć interesantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Krakowie


W dniu 1 lutego 2010 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, rozpoczynają się cotygodniowe dyżury przyjęć interesantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Weź udział w nagraniach wypowiedzi specjalistycznych na potrzeby projektowanego systemu rozpoznawania mowy


W związku z badaniami nad przetwarzaniem mowy oraz języka naturalnego prowadzonymi przez Laboratorium Zaawansowanych Technologii Języka i Mowy w ścisłej współpracy z Wolters Kluwer Polska oraz Polską Platformą Bezpieczeństwa Publicznego mam przyjemność zasygnalizować Państwu ukazanie się w najbliższych dwóch latach systemu rozpoznawania mowy w zakresie dyktowania pism prawniczych, w tym procesowych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości


Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w dniach od 14 do 16 grudnia 2009r. będzie wstrzymane przetwarzanie danych w Centralnych Rejestrach Sądowych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konkurs na glosę


Kancelaria Radców Prawnych MERSKI we współpracy z Monitorem Prawniczym już po raz szósty organizuje Konkurs na glosę do orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów prawa oraz aplikantów.

 


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa