Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat nr 1/09 był ostatnim komunikatem, który ukazał się w dotychczasowej formie.


Informujemy, że Komunikat nr 1/09 był ostatnim komunikatem, który ukazał się w dotychczasowej formie. W dniu 23 marca 2009r. Rada podpisała umowę z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., dzięki której będzie możliwe wydawanie informatora o nazwie „Biuletyn informacyjny”.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat nr 1/09 - marzec 2009


K O M U N I K A T Nr 1/09, marzec 2009r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

"Ars legis" - Stowarzyszenie św. Ivo Helory - Patrona Prawników prosi o wspracie


"Ars Legis" - Stowarzyszenie św. Ivo Helory - Patrona Prawników w Krakowie prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia - jako Organizacji Pożytku Publicznego


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Zespołu ds. Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa, działającego w ramach Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie projektu zmian.


Przewodniczący Zespołu ds. Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa, działającego w ramach stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Jacek Przygucki, zwrócił się m. in. do Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z prośbą o poinformowanie radców prawnych, iż Zespół ten przygotowuje projekt zmian funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Stanowisko Przewodniczącej Komisji dotyczące kosztów postepowania sądowego lub egzekucyjnego otrzymywanych w ramach stosunku pracy


Stanowisko Przewodniczącej Komisji d/s Wykonywania Zawodu i Wizerunku Radcy Prawnego OIRP w Krakowie dotyczące kosztów postępowania sądowego lub egzekucyjnego otrzymywanych w ramach stosunku pracyARTYKUŁ ARCHIWALNY

Apel w sprawie rządowych propozycji ponownego unormowania kwestii dostępu do zawodów prawniczych


Rada Okregowej Izby Radców Prawnych w Krakowie poniżej publikuje pisma Pana Macieja Bobrowicza Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21.08.2008r. skierowane do Pani Dziekan, w których zwraca uwage na zagrożenia dla rynku usług prawniczych, w tym w szczególnosci dla radców prawnych.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 20.05.2008r. w sprawie o sygn. akt P 18/07


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuje, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 20.05.2008r. w sprawie o sygnaturze akt P 18/07 orzekł, iż art. 3701 Kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa