Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie udziału radców prawnych w opracowaniu wydawnictwa na temat 10 lat obowiązywania Kodeksu Spółek Handlowych


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie  uprzejmie informuje, że do tut. Izby wpłynęło pismo pana prof. dr hab. Józefa Frąckowiaka Kierownika  Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszające radców prawnych do udziału w opracowaniu zbiorowego wydawnictwa poświęconego analizie 10 lat obowiązywania Kodeksu Spółek Handlowych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat ws. Konferencji Jubileuszowej "Etyka radcy prawnego gwarantem wykonywania zawodu zaufania publicznego", Jerzmanowice, 6.07.2012r.


II Konferencja Jubileuszowa pt. „Etyka radcy prawnego gwarantem wykonywania zawodu zaufania publicznego", 6 lipca 2012 r., „Chochołowy Dwór", Jerzmanowice k/Krakowa.

Radcowie prawni wykonujący zawód radcy prawnego i aplikanci radcowscy, którzy zgłosili swój udział w Konferencji i otrzymali zaproszenia imienne, upoważniające do uczestnictwa, proszeni są o niezawodne przybycie.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie utworzenia Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych


Z początkiem czerwca 2012 r. Krajowa Rada Radców Prawnych utworzyła Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP. Siedzibą Centrum Mediacji jest Warszawa. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie mediacji w  pozasądowych sporach  w sprawach gospodarczych oraz w sprawach związanych z prowadzeniem działalności prawniczej przez radców prawnych. Do statutowych  zadań Centrum Mediacji należy ponadto propagowanie mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym, a także edukacja w zakresie mediacji.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Oklejak, 16.06.2012r.


Dnia 16 czerwca 2012 r. zmarł radca prawny prof. dr hab. Andrzej Oklejak.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Rozporządzenie MS ws. określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych ...


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

 


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Prezentacja e-protokołu, Warszawa, 26.04.2012r.


W dniu 26.04.2012 W Sądzie Okręgowym w Warszawie przedstawiciele Okręgowych Izb Radców Prawnych wzięli udział w prezentacji nowego systemu rejestrowania przebiegu rozpraw, tzw. e-protokołu, organizowanej przez Ministra
Sprawiedliwości prof. Jarosława Gowina oraz Krajową Radę Radców Prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Euro 2012 r. - radcowie prawni pilnie potrzebni


W związku z rozpoczynającym się w czerwcu 2012 r. Turniejem UEFA EURO 2012 prognozowany jest zwiększony wpływ spraw - mających związek z tymi rozgrywkami - do sądów znajdujących się na obszarze właściwości okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie,  Nowym Sączu i Tarnowie.

Dziekan OIRP w Krakowie zwraca się do wszystkich radców prawnych z tut. Izby z uprzejmą prośbą o zgłaszanie gotowości uczestnictwa w świadczeniu pomocy prawnej w w/w zakresie, w ramach dyżurów pełnionych w okresie od 01.06. do 08.07.2012 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Święto Prawników A.D. 2012, Kraków, 19.05.2012.


Serdecznie zapraszamy na tradycyjne Święto Prawników, które odbędzie się w sobotę 19 maja 2012 r. W ramach obchodów przewidziano jak co roku część merytoryczną, której głównym punktem będzie wykład prof. Jana Widackiego „Nadużycie prawa", część religijną - procesję z relikwiami i obrazem św. Iwo i Mszą świętą oraz część kulturalną - recital Anny Szałapak.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia

Zaproszenia do odebrania w siedzibie OIRP Kraków, ul. Fr. Nullo 8/4.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Posiedzenia Rady OIRP w Krakowie


Sprawozdania z posiedzeń Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Próbna ewakuacja budynków sądowych - 6.04.2012r.


W dniu 6.04.2012 r. po godzinie 13.30. zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja budynków sądowych zlokalizowanych w Krakowie przy ul.Przy Rondzie 7 (wszystkie pawilony) i przy ul.Mogilska 17.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja w sprawie konsultacji społecznych dotyczących powstania Europejskiej Platformy Rozstrzygania Sporów


Biuro Rady  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie  uprzejmie informuje, że do tut. Izby wpłynęło pismo posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Róży Thun zapraszające do udziału w organizowanych przez nią konsultacjach społecznych dotyczących powstania Europejskiej Platformy Rozstrzygania Sporów.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

WIOSNA PRAWNIKÓW


Krakowskie Stowarzyszenie WIOSNA działa od 10 lat. Niewielka grupa znajomych z piękną ideą osobistego wspierania materialnie wybranych przez siebie osób w ciągu dekady zamieniła się w ogromną machinę do organizowania pomocy, uwrażliwiania ludzi na potrzeby innych i zmieniania świadomości zarówno potrzebujących jak i darczyńców.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zmarł radca prawny prof. dr hab. Michał Du Vall


Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 9 marca 2012 r. zmarł radca prawny prof. dr hab. Michał Du Vall.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Prezydent odznaczył również radców prawnych z OIRP w Krakowie wysokimi odznaczeniami państwowymi


    17 lutego 2012 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której wręczono 31 radcom prawnym wysokie odznaczenia państwowe. W uroczystości wziął udział Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz członkowie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

IV edycja Konkursu „Kryształowe serce radcy prawnego” rozstrzygnięta. Laureatką z ramienia OIRP w Krakowie została radca prawny Beata Kuczek - Maruta


    Już po raz czwarty samorząd radców prawnych przyznał nagrody w konkursie „Kryształowe serce radcy prawnego". W piątek, 10 lutego 2012 r., podczas uroczystości w Warszawie, odebrało je 17 radców prawnych z całej Polski, którzy wyróżnili się w działalności pro bono. Tytuł ten otrzymują radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Radcowie prawni z OIRP w Krakowie w dniach 20 -25 lutego 2012 r. uczestniczą w dyżurach w ramach 12 edycji „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”


   Dzisiaj 20 lutego 2012 r. rozpoczynają się dyżury w ramach 12 edycji „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw". Ta coroczna inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych
i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Prawnicy Chorym Dzieciom 4


Wraz z końcem roku kalendarzowego zakończył się czas trwania 4 edycji akcji Prawnicy Chorym Dzieciom. W ramach tej akcji już po raz czwarty środowisko prawników z Krakowa oraz innych miejscowości z Małopolski i Śląska zbierało fundusze na zakup sprzętu medycznego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu. W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę 32.430,-zł, co stanowi 75% ceny inkubatora otwartego dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Zakup tego sprzętu planowany jest na luty bieżącego roku.Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa