Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Raport "Wymiar sprawiedliwości wobec przemocy domowej"


dane Ministerstwa Sprawiedliwości z ostatnich lat jasno wskazują, że problem przemocy domowej jest niezmiennie aktualny, a podejmowane od lat działania naprawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Od 2015 roku liczba osób skazanych za przestępstwa stanowiące różne formy przemocy domowej oscyluje wokół 11 tys. i utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Nie zmniejsza się też liczba formularzy wszczynających „Niebieską Kartę” – od 5 lat oscyluje w przedziale 59,5-62 tys. 


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konferencja: Nowoczesne rodziny - Londyn 31.03.–1.04. 2022


Międzynarodowa Unia Adwokatów zaprasza na konferencję: "Nowoczesne rodziny: wyzwania, równe prawa oraz sposoby zabezpieczenia ich dobrobytu", która odbędzie się w Londynie w dniach 31.03.–1.04. 2022.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

VII Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego - 6.04.2022 online


Dnia 6 kwietnia 2022 r. odbędzie się (online) spotkanie pt. Wyroki TS UE w sprawach podatków pośrednich w polskich sądach – przegląd orzecznictwa. 


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Debata pt. "Nowa ustawa deweloperska” – nowe rozwiązania, nowe wyzwania, nowe problemy - 25.04.2022


W dniu 1 lipca 2022 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, nazywana powszechnie „nową ustawą deweloperską”. Ustawa ta uchyla dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 września 2011 roku i wprowadza wiele nowych rozwiązań, których zastosowanie w praktyce obrotu przysporzy zapewne wiele problemów i zrodzi różnego rodzaju wątpliwości interpretacyjne.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konkurs „Dobrych Praktyk”


Informujemy o ogłoszeniu przez Ministra Sprawiedliwości Konkursu „Dobrych Praktyk” w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945; dalej „ustawa”), którego organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Konkurs „Dobrych Praktyk” został objęty patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Raport Wolters Kluwer „Poprawmy prawo” Buble prawne utrudniają życie zwykłym ludziom i przedsiębiorcom


Redakcje Prawo.pl i LEX, serwisów wydawanych przez Wolters Kluwer Polska, przedstawiły w czwartek 3 lutego raport „Poprawmy prawo”. Wskazuje on regulacje wymagające pilnej zmiany. Okazuje się m.in., że źle zaparkowaną hulajnogę trzeba holować jak samochód, a w przepisach nadal żywe są zarówno PRL, jak i Milicja Obywatelska. Nie wiadomo, jaki jest limit osób na ślubach cywilnych ani kto powinien być w maseczce podczas tej uroczystości. Od otrzymanych z zagranicy spadków i darowizn trzeba podwójnie zapłacić podatek, a covidowy zakaz eksmisji utrudnia z kolei życie właścicielom mieszkań.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ankieta: „Efektywne wykorzystanie własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce – ocena i rozwój strategii”


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) wspólnie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) realizuje projekt zatytułowany „Efektywne wykorzystanie własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce – ocena i rozwój strategii”. Projekt ten ma na celu opracowanie rozwiązań, które umożliwią osiągnięcie przez Polskę większych korzyści z efektywnego korzystania z własności przemysłowej przez polskich przedsiębiorców.  Pomoże on również opracować najlepszą strategię rozwoju własności intelektualnej dla Polski.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zmiana terminu złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Protokół nr 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wszedł w życie 1 sierpnia 2021 r. po podpisaniu i ratyfikowaniu przez 47 państw członkowskich Rady Europy. Główne zmiany wprowadzone przez Protokół polega na dodaniu do Konwencji wyraźnych odniesień do zasady subsydiarności i marginesu oceny/doktryny aprecjacyjnej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

30 Finał WOŚP - Przejrzyj na oczy!


To już 30. Finał WOŚP, a dla Radców Prawnych rok obchodów 40-lecia Samorządu!


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego Lider Usług Prawnych


Quality Institut uprzejmie przypomina, że do 18 lutego 2022 roku trwa nabór wniosków w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego Lider Usług Prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego Subsidio Venire


Przekaż 1% swojego podatku za 2021 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wypalenie zawodowe u prawników - ankieta


Na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest badanie dotyczące wypalenia zawodowego u osób wykonujących zawody prawnicze.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kalendarz wydarzeń organizowanych przez Fundację "Subsidio venire"


Zarząd Fundacji "Subsidio venire"  zaprasza do udziału w wydarzeniach integracyjnych w 2022 roku. Poniżej przedstawiamy kalendarz planowanych wydarzeń organizowanych przez Fundację:


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konkurs dla młodych prawników europejskich 2022


Komisja Zagraniczna KRRP wraz z Wiceprezesem Michałem Korwek zaprasza aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy zdali egzamin zawodowy w 2021 r. do zgłaszania swoich kandydatur w corocznym Konkursie dla młodych prawników europejskich organizowanym przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA)


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konkurs dla Europejskich młodych Prawników 2022 - "Prawo Europejskie w praktyce"


Komisja Zagraniczna KRRP wraz z Wiceprezesem Michałem Korwek zaprasza aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy zdali egzamin zawodowy w 2021r. do zgłaszania swoich kandydatur w corocznym Konkursie dla młodych prawników europejskich organizowanym przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Spotkania z cyklu „Spotkania w prawniczej bibliotece"


Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu „Spotkania w prawniczej bibliotece". Jednocześnie z uwagi na sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy o odpowiedzialne zachowanie przestrzeganie zaleceń sanitarnych


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

31.12.2021 biuro OIRP czynne do godziny 14:00


Skrócone godziny pracy OIRP w Krakowie.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Polsce i w USA - 9.12.2021


Zarówno w USA, jak i w Polsce, wymiar sprawiedliwości ma możliwość zobowiązania sprawcy przemocy domowej do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych lub podjęcia terapii. O tym jak one działają oraz jak są wykorzystywane przez krajowe systemy prawne opowiedzą terapeuci mający doświadczenie w ich prowadzeniu w USA i w Polsce


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat komisji ds. nowych technologii w sprawie poczty elektronicznej dla radców


Komisja ds. nowych technologii miniony rok poświęciła na intensywne prace związane z pozyskaniem oferty na pocztę radcowską i wdrożeniem tego rozwiązania.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa