Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

Konferencja Dobrostan zwierząt. Przypadek psa - 21.10.2021


Miło jest nam zaprosić na konferencję Konferencja Dobrostan zwierząt. Przypadek psa, nad którą patronat objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.


Oferta na wdrożenie podpisu kwalifikowanego CERTUM


Oferta wdrożenia certyfikatu podpisu kwalifikowanego CERTUM: Certum Standard, Certum Mini i SimplySign.


Radcowska pocztówka z wakacji – konkurs


Każdy radca prawny i aplikant radcowski może zostać laureatem Konkursu i zdobywcą atrakcyjnych nagród - wystarczy przesłać pracę konkursową w dowolnej technice nawiązującą do zawodu radcy prawnego.


PUBLIKUJEMY LISTĘ PODPISÓW POD APELEM!


Lista podpisów członków OIRP w Krakowie pod apelem wzywającym polskie władze do wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Rehabilitacyjny turnus sanatoryjny dla seniorów w Busku-Zdroju, 10-23.10.2021r.


Krajowa Izba Radców Prawnych uzyskała ofertę sanatoryjnego turnusu rehabilitacyjnego dla seniorów – radców prawnych w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju w okresie od 10 do 23 października 2021 r.


UNIQA przyznała radcom prawnym 20% zniżki na ubezpieczenia


Uprzejmie informujemy, iż ubezpieczyciel UNIQA przyznał radcom prawnym 20% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne (MOTOR) oraz mienia (HOME) przy zawieraniu ubezpieczeń za pośrednictwem strony internetowej https://www.uniqa.pl/. Przekazujemy Państwu kody zniżkowe.


Newsletter CCBE (nr 92; maj-czerwiec 2021) w języku polskim.


Najnowszy newsletter CCBE (nr 92; maj-czerwiec 2021) w języku polskim. Newsletter jest także dostępny na stronie CCBE:

OBSIL - Informacja w sprawie zmiany przepisów ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych


Informacja w sprawie odpowiedzi Ministerstwa Finansów na postulat samorządu radców prawnych dotyczący dokonania zmiany przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. – do spółek komandytowych utworzonych przez radców prawnych


Stanowisko Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie


Stanowisko Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie dotyczące zmian w procedurze cywilnej m.in. w kwestii doręczeń.


Uwaga! Uwaga! Poczta radcowska!


Komisja ds. nowych technologii obecnie finalizuje współpracę z dostawcą usługi pocztowej dla członków naszego samorządu. W związku z aktualnym etapem prac celem wyszacowania ostatecznych kosztów uruchomienia całego środowiska pocztowego pojawiła się konieczność sprecyzowania dostawcy liczby chętnych osób zainteresowanych posiadaniem konta pocztowego w izbowej domenie.


Nowe regulacje w zakresie dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego


Od dnia 3 lipca 2021 r. pisma sądowe będą mogły być doręczane profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego. Z tym dniem, po upływie 14-dniowego vacatio legis, wchodzi w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca umożliwiające takie doręczenie zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Raport Future Ready Lawyer 2021


Wolters Kluwer Polska opublikował najnowszą edycję raportu Future Ready Lawyer 2021


Prace modernizacyjne w Extranecie, 23-28.06.2021r.


Moduł e-Learning będzie niedostępny w dniach 23-28.06.2021r.


Raport "e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych?"


Zbliża się termin wejścia w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2320).


Komunikat Rzecznika Funduszu Seniora Rady OIRP w Krakowie ws. utworzenia Funduszu Seniora na 2021 r.


Uchwałą Nr 300/XI/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. utworzony został Fundusz Seniora OIRP w Krakowie na 2021 r. Fundusz przeznaczony jest na pomoc socjalną dla seniorów – radców prawnych członków OIRP w Krakowie. Pomoc socjalna  obejmuje doraźną pomoc pieniężną oraz dofinansowanie niezbędnego leczenia sanatoryjnego.


Kongres i Konferencja Penitencjarystów - Kielce, 25 i 26-27 października 2021


Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza so udziału w Międzynarodowym Kongresie i Konferencji Penitencjarystów.


Portal e-uslugiprawne.pl


Portal jest nastawiony na udzielanie porad przez radców prawnych, adwokatów, notariuszy, doradców podatkowych, każdy określa swój zakres specjalizacji, tak by klient trafił do specjalisty w danym zakresie


Oferta podpisów kwalifikowanych dla członków OIRP w Krakowie


Komisja ds. nowych technologii przedstawia i zachęca do zapoznania się z dwoma ofertami dedykowanymi wyłącznie członkom OIRP w Krakowie dotyczącymi podpisu elektronicznego.


Kolorowe ferie z radcą prawnym


Jesteśmy w środku ferii zimowych, które w tym roku są zgoła odmienne od dotychczasowych.


Wsparcie samorządowe


Komisja ds. Wsparcia Samorządowego przy OIRP w Krakowie zwraca się do radców prawnych i aplikantów radcowskich chcących nieść pomoc swoim Koleżankom i Kolegom radcom prawnym i aplikantom radcowskim w trudnych sytuacjach życiowych.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa