Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

Mobilna Kancelaria - platforma dla kancelarii prawnych


Radcowie prawni mogą nieodpłatnie zarejestrować swoją kancelarię i skorzystać z 15% rabatu na usługi płatne


Stanowisko Prezydium Rady OIRP w Krakowie z dnia 21.12.2017 r.


w sprawie ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym


Klub Seniora zaprasza wszystkich radców prawnych na imprezę Noworoczną


Spotkanie Noworoczne wraz z koncertem - „Klub Kabaret” zaprasza 13 stycznia 2018


Komunikat Rady do Spraw Cyfryzacji


Szanowni Państwo, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie prawo nie nadąża za rewolucją cyfrową. Pilnie potrzebujemy przeprowadzić zmiany legislacyjne...


Najnowszy numer Biuletynu OIRP w Krakowie


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem 4/2017 Biuletynu OIRP w Krakowie


Oferta dla radców prawnych


Raiffeisen Polbank – Partner Krajowej Izby Radców Prawnych – przygotował ofertę dla radców prawnych i aplikantów radcowskich


Program międzynarodowej wymiany prawników Multilaw


Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej akcji wymiany Prawników MULTILAW.


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie informuje, iż w związku z trwającą od 27.11.2017 roku awarią łącz teleinformatycznych systemu PESEL2-SAD...


Podpisanie porozumienia dotyczącego udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


W dniu 24 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków...


Trzecia edycja projektu „PACZKA Prawników”


Trwa rekrutacja do trzeciej już edycji projektu „PACZKA Prawników”, już po raz trzeci organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA.


Komunikat Zarządu Klubu Seniora OIRP w Krakowie


Klub Seniora serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych do uczestniczenia w imprezach kulturalnych i wycieczkach.


Oświadczenie Prezesów Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej


Prezesi KRRP oraz NRA wydali oświadczenie, w którym zgłaszają gotowość do podjęcia się mediacji pomiędzy protestującymi lekarzami - rezydentami, a odpowiedzialnymi za system opieki zdrowotnej w Polsce


Odznaczenia państwowe dla zasłużonych radców prawnych z OIRP w Krakowie


17 października 2017 roku Wicewojewoda Małopolski wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czterem radcom prawnym z OIRP w Krakowie odznaczenia państwowe


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych"


Projekt jest skierowany do 360 radców prawnych i aplikantów radcowskich, zrzeszonych w OIRP w Krakowie


35-lecie samorządu radców prawnych organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych


W sobotę 23 września 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość Jubileuszu 35-lecia samorządu radców prawnych


Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, w kontekście zgłoszeń do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od 2019 roku


Przypominamy, iż 31 grudnia 2017 r. kończy się Trzeci Cykl Szkoleń Zawodowych (2015-2017) przewidziany Regulaminem


Obowiązek przekazywania przez radców prawnych ksiąg podatkowych i deklaracji VAT w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego - informacja OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych


w sprawie obowiązku przekazywania przez radców prawnych ksiąg podatkowych i deklaracji VAT w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego - informacja Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych


Pierwszy Piknik Rodzinny OIRP w Krakowie


Deszczowa pogoda nie przeszkodziła w radosnej zabawie, i choć woda szybko wyłączyła z użycia dmuchany zamek, to nie brakło innych atrakcji


Zalecenia Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w zakresie pomocy prawnej


Pomoc prawna stanowi zasadnicze narzędzie do zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości


WYTYCZNE RADY ADWOKATUR I STOWARZYSZEŃ PRAWNICZYCH EUROPY W ZAKRESIE KORZYSTANIA PRZEZ PRAWNIKÓW Z USŁUG PRACY W CHMURZE


Dokument ma na celu uświadomienie prawnikom różnych rodzajów ryzyka związanych z pracą w chmurze


Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa