Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 2020r. zmarł ks. Prałat dr Jan Pasierbek.


wieloletni Sędzia Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Krakowskiej  oraz wieloletni Krajowy Duszpasterz Prawników i Duszpasterz Prawników Archidiecezji Krakowskiej, posługujący również środowisku radców prawnych i aplikantów radcowskich.


Zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Krakowie


17.06.2020 zakończyło się zdalne głosowanie na Zgromadzeniu sprawozdawczym OIRP w Krakowie. Wzięło w nim udział 130 delegatów (najwyższa frekwencja ze wszystkich Zgromadzeń w tej kadencji).


Komunikat dot. funkcjonowania OSD i Rzecznika Dyscyplinarnego


Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Dyscyplinarny oraz Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Krakowie wznawiają działalność zawieszoną z uwagi na stan epidemii w kraju.


Wspólne stanowisko Prezydiów ORA w Krakowie i OIRP w Krakowie


wobec treści Zarządzenia nr 20 z dnia 19 maja 2020 roku.


Filmowe podsumowanie X Kadencji


Planowane na 31 marca Zgromadzenie OIRP w Krakowie miało być ostatnim Zgromadzeniem w X kadencji władz samorządu radcowskiego.


Zaproszenie do przygotowania wytycznych działania samorządu radcowskiego


6 marca 2020r. KRRP podjęła Uchwałę nr 180/X/2020 – w sprawie powołania zespołów problemowych w związku z Krajowym Zjazdem Radców Prawnych w 2020r. Zgodnie z § 1. pkt. 1 tej uchwały powołano Zespół do spraw opracowania projektu wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2020-2024.


Zaproszenie do obejrzenia nagrania Mszy św. z okazji Święta Prawników


Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników zaprasza wszystkich prawników do obejrzenia nagrania video przebiegu całej Mszy św. o światło Ducha św. dla polityków i prawników (łącznie z procesją).


Uratujmy czyjeś życie – realna pomoc dla walczących o życie nie tylko z koronawirusem!


"Zostań Dawcą szpiku. Dzięki Tobie Agnieszka lub inny chory otrzyma szansę na życie" - apel do członków samorządu radców prawnych, ich rodzin i znajomych o pomoc w uzyskaniu zgłoszeń do bazy potencjalnych Dawców szpiku.


Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań


Informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat przewlekłości postępowań. Z tej okazji przygotowano ankietę dotyczącą powyższego problemu, która skierowana jest do radców prawnych i adwokatów. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w raportach i analizach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.


Stypendium IBA oraz Komisji Zagranicznej KRRP - stypendium dla radców prawnych/aplikantów do 35 roku życia


w wysokości równowartości 500 $, którzy uzyskają stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA (International Bar Association)


Ustawa z dnia 31marca 2020r.o zmianie ustawy oszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19


Ustawa z dnia 31marca 2020r.o zmianie ustawy oszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.


Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie


w sprawie wstrzymania do odwołania wysyłki wszystkich pism sądowych.


Aplikacje umożliwiające komunikowanie się na odległość


Informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Rady został opublikowany krótki przewodnik (link poniżej) po nowoczesnych ogólnodostępnych aplikacjach umożliwiających komunikowanie na odległość.


Ankieta na temat LegalTech w praktyce prawniczej


Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety na temat nowych technologii LegalTech wykorzystywanych w praktyce prawniczej. Ankieta skierowana jest do indywidualnych prawników


Wyróżnienie dla Dziekana Rady OIRP w Krakowie od Forum Przedsiębiorców.


Z okazji jubileuszu 300 wydań Forum Przedsiębiorców, w redakcji Dziennika Polskiego odbyło się spotkanie, na którym z rąk redaktora Zbigniewa Bartusia odebrałem dyplom "filara i przyjaciela" Forum.


Masz coś do powiedzenia o prawie? Spotkania w prawniczej bibliotece w Nowym Sączu


Otwarte dla wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych.


Hotel Mercure Warszawa Centrum – specjalna oferta dla radców prawnych


Informujemy, że KRRP będzie kontynuować w roku 2020 współpracę z Hotelem Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 (w sąsiedztwie Złotych Tarasów).


Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców w 2020 roku


Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2020 roku


Umowa Generalna pomiędzy KIRP a TUiR AXA w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2020-2022


Mamy przyjemność poinformować, że 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.


Komunikat Kapituły Funduszu Seniora KRRP ws. spotkań integracyjno-wczasowych w 2020 r.


Komunikat Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusów sanatoryjnych w 2020 r.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa