Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego Subsidio Venire


Przekaż 1% swojego podatku za 2021 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire


Wypalenie zawodowe u prawników - ankieta


Na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest badanie dotyczące wypalenia zawodowego u osób wykonujących zawody prawnicze.


Kalendarz wydarzeń organizowanych przez Fundację "Subsidio venire"


Zarząd Fundacji "Subsidio venire"  zaprasza do udziału w wydarzeniach integracyjnych w 2022 roku. Poniżej przedstawiamy kalendarz planowanych wydarzeń organizowanych przez Fundację:


Konkurs dla Europejskich młodych Prawników 2022 - "Prawo Europejskie w praktyce"


Komisja Zagraniczna KRRP wraz z Wiceprezesem Michałem Korwek zaprasza aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy zdali egzamin zawodowy w 2021r. do zgłaszania swoich kandydatur w corocznym Konkursie dla młodych prawników europejskich organizowanym przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA).


Spotkania z cyklu „Spotkania w prawniczej bibliotece"


Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu „Spotkania w prawniczej bibliotece". Jednocześnie z uwagi na sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy o odpowiedzialne zachowanie przestrzeganie zaleceń sanitarnych


Archiwalne czasopisma i kodeksy do oddania


Jako niewykonująca już zawodu od ponad dziesięciu lat – aktualnie ze względu na zmianę miejsca zamieszkania muszę opróżnić swoją bibliotekę, m.in. z „zawodowej” literatury. Są to: ok.60 egz. czasopisma "Radca Prawny" z lat 1996–2010; kodeksy „historyczne” KC, KPC, KPK, KPA, lata 1960-1970 – Wolter, Grzybowski, Ohanowicz-Górski, Gwiazdomorski etc.


Komunikat komisji ds. nowych technologii w sprawie poczty elektronicznej dla radców


Komisja ds. nowych technologii miniony rok poświęciła na intensywne prace związane z pozyskaniem oferty na pocztę radcowską i wdrożeniem tego rozwiązania.


Biuletyn Informacyjny OIRP w Krakowie, nr 4/2021


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Informacyjnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie


Edukacja prawna pro bono w przedszkolach


Zapraszamy wszystkich radców prawnych do zaangażowania się w inicjatywę edukacji prawnej pro bono, a w szczególności do prowadzenia pogadanek z zakresu prawa w przedszkolach.


Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowy wzór procedury


W związku z licznie napływającymi do Krajowej Izby Radców Prawnych pytaniami w zakresie procedury dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował dostosowany do nowego brzmienia przepisów wzór.


Losowanie - nieodpłatna pomoc prawna / nieodpłatna mediacja na rok 2022.


W dniu 10.11.2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się losowanie w celu wyznaczenia radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnej mediacji. Informujemy, że będziemy je transmitować przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ze względu na sytuację epidemiczną i obostrzenia sanitarne nie przewidujemy możliwości osobistego udziału radców prawnych w losowaniu w siedzibie Izby.


Informacja o „e-Learning”


Dla umożliwienia radcom prawnym naszej Izby korzystania ze szkoleń -webinariów nie tylko „na żywo”, ale także w późniejszym, dogodnym dla każdego czasie wprowadziliśmy nagrania webinariów do Extranetu.


Wygraj udział w Ogólnopolskim Forum Młodych Radców Prawnych


Autorzy najciekawszych pomysłów, którzy wezmą udział w konkursie, znajdą się w gronie młodych radców prawnych, którzy w dniach 5–7 listopada 2021 r. będą uczestnikami V edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych w Gdańsku.


Ankieta na temat stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce


Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce


PUBLIKUJEMY LISTĘ PODPISÓW POD APELEM!


Lista podpisów członków OIRP w Krakowie pod apelem wzywającym polskie władze do wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


OBSIL - Informacja w sprawie zmiany przepisów ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych


Informacja w sprawie odpowiedzi Ministerstwa Finansów na postulat samorządu radców prawnych dotyczący dokonania zmiany przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. – do spółek komandytowych utworzonych przez radców prawnych


Nowe regulacje w zakresie dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego


Od dnia 3 lipca 2021 r. pisma sądowe będą mogły być doręczane profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego. Z tym dniem, po upływie 14-dniowego vacatio legis, wchodzi w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca umożliwiające takie doręczenie zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Prace modernizacyjne w Extranecie, 23-28.06.2021r.


Moduł e-Learning będzie niedostępny w dniach 23-28.06.2021r.


Kolorowe ferie z radcą prawnym


Jesteśmy w środku ferii zimowych, które w tym roku są zgoła odmienne od dotychczasowych.


Wsparcie samorządowe


Komisja ds. Wsparcia Samorządowego przy OIRP w Krakowie zwraca się do radców prawnych i aplikantów radcowskich chcących nieść pomoc swoim Koleżankom i Kolegom radcom prawnym i aplikantom radcowskim w trudnych sytuacjach życiowych.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa