Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Konferencji Szkoleniowa "Zamówienia publiczne i dyscyplina finansów publicznych – problemy praktyczne" - 30-31 maja 2019 Kraków

Konferencji Szkoleniowa "Zamówienia publiczne i dyscyplina finansów publicznych – problemy praktyczne" - 30-31 maja 2019 Kraków

Szanowni Państwo

Radcowie Prawni

 

Katedra Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji Szkoleniowej Zamówienia publiczne i dyscyplina finansów publicznych – problemy praktyczne, która odbędzie się w Krakowie w dniach 30-31 maja 2019 roku w salach Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Brackiej 12.

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy radców prawnych, a także członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, osoby zajmujące się w praktyce dyscypliną finansów publicznych i zamówieniami publicznymi.

Konferencja zostanie przeprowadzona zgodnie z załączonym programem. Prelegentami będą zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, jak i praktycy – pracownicy administracji publicznej, w tym urzędów centralnych oraz członkowie komisji orzekających pierwszej i drugiej instancji. Udział w Konferencji potwierdzili w szczególności Pan prof. dr hab. Mariusz Jerzy Golecki – przewodniczący GKO, Pan Bogdan Artymowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Magdalena Olejarz – Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Opłata konferencyjna wynosi 750 zł. i obejmuje dwa dni szkoleniowe wraz z przerwami kawowymi. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Płatności powinny być dokonywane na podstawie otrzymanej faktury.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 9 do 23 maja 2019 r.  w formie elektronicznej  pod adresem: https://www.law.uj.edu.pl/~kpg/?p=2157.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem seminaria.jagiellonskie@gmail.com

 

Uczestnicy konferencji otrzymają  15 punktów szkoleniowych.

 

Zapraszamy zatem Państwa
do udziału w Konferencji.

Organizatorzy

 

 

 

Program Konferencji szkoleniowej

 

Czwartek, 30 maja 2019 r.

10:00-10:45 Planowane zmiany w prawie zamówień publicznych

10:45-11:30 Aspekty prawne elektronizacji zamówień publicznych

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-12:30 Obowiązki zamawiających w zakresie aspektów społecznych

12:30-13:00 Dyskusja

13:00-14:00 Przerwa kawowa

14:00-15:00 Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych a zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

15:00-15:45 Związanie komisji I instancji orzeczeniem Głównej Komisji Orzekającej i wyrokiem sądu administracyjnego.

15:45-16:30 Zasady wymiaru kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

16:30-16:45 przerwa kawowa

16:45-17:15 Szkodliwość czynu dla finansów publicznych

17:15-18:00 Zasady i sposób formułowania rozstrzygnięć i ich uzasadnień

18:00-18:30 Zasady orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle orzecznictwa GKO

 

Piątek, 31 maja 2019 r.

9:00-9:45 Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9:45-10:30 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych - łączenie i podział zamówienia oraz tzw. inne naruszenia ustawy PZP

10:30-11:00 przerwa kawowa

11:00-11:45 zasady zaciągania i regulowania w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

11.45-12.30 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

12.30-13:15 Wina i jej stopień

13:15-13:30 Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji

 

Ze względu na dużą liczbę prelegentów i ich liczne obowiązki, kolejność wystąpień może ulec zmianie

 

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa