Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie: Wszystko o hipotekach po zmianach wprowadzonych w 2016 r. - Warszawa 26.09.2017

Szkolenie: Wszystko o hipotekach po zmianach wprowadzonych w 2016 r. - Warszawa 26.09.2017

Informujemy, że w dniu 26 września 2017 r. odbędzie się szkolenie nt.:

Wszystko o hipotekach po zmianach wprowadzonych w 2016 r.

W programie szkolenia m.in.:

  1. Wpływ zmian przepisów dotyczących hipotek na sytuację właściciela nieruchomości i wierzyciela (zmniejszenia sumy hipoteki, podział hipoteki i jego skutki, rodzaj powództwa, charakter wyroku i rodzaj wpisu do księgi wieczystej).
  2. Odmienne zasady dotyczące hipotek powstałych przed 20 lutego 2011 r. i powstałych po tej dacie.
  3. Opróżnione miejsca hipoteczne a egzekucja z nieruchomości.
  4. Zabezpieczenia hipoteką roszczeń o odsetki.
  5. Jak czytać księgę wieczystą w wersji elektronicznej i w wersji papierowej? Rodzaje odpisów i wypisów z księgi wieczystej, czytanie odpisów i wypisów z ksiąg wieczystych oraz korzystanie z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych.
  6. Niezgodność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a stanem rzeczywistym. Skarga na orzeczenie referendarza. Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Szkolenie poprowadzi jeden z największych autorytetów z zakresu prawa w Polsce: Pani Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych.

Pełne informacje o szkoleniu znajdą Państwo na:

www.szkolenia-prawne.pl Clic.jpg

 

Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa