Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Studia "Intellectual Property and New Technologies" na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Studia "Intellectual Property and New Technologies" na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej i prawem nowych technologii w środowisku prawniczym oraz zapotrzebowaniu na specjalistyczne kształcenie w tym obszarze z perspektywy unijnej i międzynarodowej, w roku akademickim 2019/2020 Wydział Prawa i Administracji UJ oferuje studia magisterskie II stopnia w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies”. Studia realizowane są we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy) oraz Urzędem Patentowym RP.

  

Program studiów kierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem wszechstronnej wiedzy związanej z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w szczególności naruszeniem praw własności intelektualnej w Internecie, ochroną patentową w obszarze nowych technologii, jak również treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i danych osobowych w środowisku on-line.

  

Studia wykorzystują nowoczesną metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule, w której zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są wyłącznie w 2 semestrze (w ciągu dwóch dni w tygodniu, w godzinach porannych i popołudniowych). Materiały e-learningowe wraz z praktycznymi ćwiczeniami są dostępne dla uczestników studiów w wybranym przez nich czasie na platformie internetowej ExLege. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ, wiodących ośrodków naukowych z zagranicy, ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii. Cały program studiów realizowany jest w języku angielskim, co stanowiąc dodatkowy atut studiów, podnosi kompetencje absolwentów oraz przygotowuje ich do pracy z klientami zagranicznymi i na arenie międzynarodowej.

  

Propozycja skierowana jest w szczególności do prawników, którzy w ramach ustawicznych szkoleń powinni podnosić swoje kompetencje i mogą uzyskać specjalizację w dziedzinie objętej profilem studiów. Realizacja studiów uprawnia do uzyskania punktów wymaganych w ramach kształcenia ustawicznego radców prawnych.

 

Studia są odpłatne, przy czym istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

 

Więcej informacji o studiach dostępnych jest na stronie internetowej: 

http://www.wpia.uj.edu.pl/ip  

 

Szczegółowe informacje zawarte są także w informatorze o studiach dostępnych pod adresem:

 

https://wpia.uj.edu.pl/documents/41601/139659412/ipnt-2019bro.pdf/68175406-1beb-476a-a0a3-498303cd60b4

 

Wymogi rekrutacyjne i rejetracja:

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/4993/4/n

 

 

Kontakt:

 

dr Justyna Ożegalska-Trybalska, kierownik studiów

e-mail: j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl lub ip@uj.edu.pl

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa