Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Egzamin radcowski 2020

Egzamin radcowski 2020


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie odwołania egzaminu radcowskiego


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania terminu egzaminu radcowskiego, wyznaczonego na dni 24-27 marca 2020 r.


Egzamin zawodowy aplikantów - szkolenie LEX DVD


Nagranie pokazujące obsługę i pracę z LEX DVD, które pomoże aplikantom szybszą i łatwiejszą obsługę programu w czasie egzaminów.


„Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązująca na egzaminie radcowskim w 2020


Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ws. organizacji egzaminu radcowskiego w terminie dodatkowym


W związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu egzaminu radcowskiego na dni 23-26 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję, co następuje:


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wytyczne MS i GIS dot. organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu radcowskiego w terminie dodatkowym


Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu radcowskiego w terminie dodatkowym.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r.


Komunikat dla zdających egzamin radcowski w 2020 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Dodatkowy termin egzaminu radcowskiego w 2020 roku


Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznaczył dodatkowy termin egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego na dni 23–26 czerwca 2020 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości o odwołaniu egzaminu radcowskiego


Egzamin radcowski zaplanowany na 24-27.03.2020r. został odwołany.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości


Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikat.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu radcowskiego w 2020 roku


Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu radcowskiego w 2020 roku z siedzibą w Krakowie. W związku z przygotowaniami do egzaminu radcowskiego oraz zapytaniami dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Dokumenty do złożenia przed egzaminem radcowskim 2020


Wzory pism, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 24-27.03.2020r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o wymogach technicznych sprzętu komputerowego przeznaczonego do użycia w trakcie egzaminu radcowskiego w 2020 r.


Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2020 r.


Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu radcowskiego na dni 24-27.03.2020r.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa