Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Egzamin radcowski 2019

Egzamin radcowski 2019

Informacja o wymogach technicznych sprzętu komputerowego przeznaczonego do użycia w trakcie egzaminu radcowskiego w 2019 r.


Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.


Dokumenty do złożenia przed egzaminem radcowskim 2019


Wzory pism, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 26-29.03.2019r.


„Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązująca na egzaminie radcowskim w 2019 r.


Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.


Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2019 r.


Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego w dniach 26 - 29 marca 2019 r.


Informacja o terminie egzaminu radcowskiego w 2019 r.


Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu radcowskiego na 26-29 marca 2019


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Terminy i miejsce składania dokumentów do egzaminu radcowskiego 2019


Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać


Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa