Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 15-18.03.2016r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 2

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 15 – 18 marca 2016 r. w Krakowie w hali „A” Centrum Targowego „Chemobudowa Kraków” S.A., ul. Klimeckiego 14.

Komisja Egzaminacyjna Nr 2

L.p.

kod pracy i ocena z poszczególnych części egzaminu:

Wynik egzaminu

prawo karne

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo administracyjne i etyka

kod

ocena

kod

ocena

kod

ocena

kod

ocena (administracyjne)

ocena (etyka)

1

B165

dostateczna

B264

dostateczna

B317

dostateczna

B416

dobra

dobra

pozytywny

2

B169

dostateczna

B261

dostateczna

B333

dobra

B422

dobra

dostateczna

pozytywny

3

B107

niedostateczna

B228

dostateczna

B348

dobra

B405

dobra

dobra

negatywny

4

B115

niedostateczna

B258

dostateczna

B352

dobra

B459

bardzo dobra

dobra

negatywny

5

B104

dobra

B224

bardzo dobra

B367

dobra

B428

dobra

dobra

pozytywny

6

B125

dobra

B253

dostateczna

B324

dostateczna

B423

dostateczna

dostateczna

pozytywny

7

B135

dostateczna

B259

dostateczna

B336

dostateczna

B406

dostateczna

dobra

pozytywny

8

B155

dostateczna

B220

dostateczna

B355

niedostateczna

B417

dobra

dobra

negatywny

9

B108

bardzo dobra

B242

dostateczna

B359

dostateczna

B446

bardzo dobra

dobra

pozytywny

10

B133

dostateczna

B214

dobra

B329

dostateczna

B455

dobra

dostateczna

pozytywny

11

B132

dobra

B255

dostateczna

B370

dobra

B461

bardzo dobra

bardzo dobra

pozytywny

12

B112

niedostateczna

B233

niedostateczna

B361

dostateczna

B401

dostateczna

dobra

negatywny

13

B153

dostateczna

B235

dostateczna

B343

dostateczna

B403

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

14

B154

niedostateczna

B204

dostateczna

B323

niedostateczna

-

-

-

negatywny

15

B161

dobra

B250

dostateczna

B306

dostateczna

B458

dobra

dobra

pozytywny

16

B170

dobra

B213

bardzo dobra

B320

bardzo dobra

B463

bardzo dobra

bardzo dobra

pozytywny

17

B137

dostateczna

B267

dostateczna

B362

dostateczna

B456

dobra

bardzo dobra

pozytywny

18

B138

dobra

B217

dostateczna

B330

dostateczna

B408

bardzo dobra

bardzo dobra

pozytywny

19

B156

dobra

B246

dostateczna

B315

dostateczna

B430

dobra

dobra

pozytywny

20

B119

bardzo dobra

B243

dostateczna

B312

dobra

B433

dobra

dobra

pozytywny

21

B143

bardzo dobra

B271

dobra

B322

dostateczna

B453

bardzo dobra

dobra

pozytywny

22

B142

dobra

B208

dostateczna

B316

dostateczna

B411

dostateczna

dostateczna

pozytywny

23

B146

dobra

B221

dostateczna

B313

dostateczna

B442

bardzo dobra

dostateczna

pozytywny

24

B110

dostateczna

B270

dostateczna

B339

dostateczna

B451

dobra

dostateczna

pozytywny

25

B150

niedostateczna

B222

niedostateczna

B341

dostateczna

B404

dostateczna

dobra

negatywny

26

B140

dostateczna

B223

dostateczna

B342

dostateczna

B431

dostateczna

dostateczna

pozytywny

27

B149

dostateczna

B206

dostateczna

B326

dobra

B460

dostateczna

dobra

pozytywny

28

B129

dobra

B219

bardzo dobra

B302

dobra

B464

bardzo dobra

dobra

pozytywny

29

B171

dobra

B205

dostateczna

B346

dostateczna

B409

dobra

dobra

pozytywny

30

B151

dobra

B256

dostateczna

B325

dostateczna

B445

dostateczna

dobra

pozytywny

31

B148

dostateczna

B203

dobra

B354

dostateczna

B412

dostateczna

dobra

pozytywny

32

B163

dobra

B247

dostateczna

B305

niedostateczna

B436

dostateczna

dostateczna

negatywny

33

B159

dostateczna

B209

niedostateczna

B307

niedostateczna

B454

dostateczna

dostateczna

negatywny

34

B144

dobra

B234

dostateczna

B360

dostateczna

B421

dostateczna

dostateczna

pozytywny

35

B160

dobra

B218

dostateczna

B310

dostateczna

B439

dostateczna

dobra

pozytywny

36

B157

dobra

B236

bardzo dobra

B318

dobra

B465

bardzo dobra

bardzo dobra

pozytywny

37

B109

dostateczna

B268

dobra

B308

dobra

B467

dobra

bardzo dobra

pozytywny

38

B111

dobra

B230

dobra

B340

dobra

B425

dobra

bardzo dobra

pozytywny

39

B136

bardzo dobra

B207

dostateczna

B304

bardzo dobra

B443

dobra

celująca

pozytywny

40

B123

dobra

B227

dobra

B366

dobra

B462

bardzo dobra

bardzo dobra

pozytywny

41

B134

dobra

B212

dobra

B331

dostateczna

B435

dobra

dobra

pozytywny

42

B102

dostateczna

B252

dobra

B335

dostateczna

B429

dobra

dostateczna

pozytywny

43

B127

dostateczna

B225

dostateczna

B371

dobra

B450

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

44

B141

dostateczna

B238

dostateczna

B364

dostateczna

B438

niedostateczna

dobra

negatywny

45

B152

bardzo dobra

B266

dobra

B351

dostateczna

B407

bardzo dobra

dobra

pozytywny

46

B113

dobra

B237

dostateczna

B338

dostateczna

B426

dostateczna

dobra

pozytywny

47

B122

dostateczna

B244

dostateczna

B327

dostateczna

B466

bardzo dobra

dobra

pozytywny

48

B120

dobra

B249

dostateczna

B321

dobra

B448

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

49

B166

dobra

B245

dostateczna

B328

niedostateczna

B437

dobra

bardzo dobra

negatywny

50

B121

dobra

B257

dostateczna

B358

dostateczna

B419

bardzo dobra

dostateczna

pozytywny

51

B145

dostateczna

B248

niedostateczna

B344

dostateczna

B418

dostateczna

dostateczna

negatywny

52

B116

dostateczna

B254

dostateczna

B365

dobra

B414

bardzo dobra

dobra

pozytywny

53

B124

dostateczna

B260

dostateczna

B303

bardzo dobra

B468

bardzo dobra

bardzo dobra

pozytywny

54

B105

niedostateczna

B232

dostateczna

B357

niedostateczna

B413

dostateczna

dostateczna

negatywny

55

B126

dostateczna

B229

dostateczna

B368

niedostateczna

B447

bardzo dobra

dobra

negatywny

56

B162

dobra

B251

dostateczna

B353

dostateczna

B441

dobra

dobra

pozytywny

57

B130

dobra

B240

dostateczna

B314

dobra

B402

dostateczna

dobra

pozytywny

58

B128

bardzo dobra

B202

dostateczna

B349

dobra

B420

bardzo dobra

dobra

pozytywny

59

B131

dobra

B216

dobra

B356

dostateczna

B440

dostateczna

dostateczna

pozytywny

60

B158

dobra

B265

dostateczna

B311

dostateczna

B427

bardzo dobra

dostateczna

pozytywny

61

B164

dobra

B210

dostateczna

B334

dobra

B432

dobra

dostateczna

pozytywny

62

B114

dostateczna

B269

dostateczna

B332

dostateczna

B415

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

63

B139

dostateczna

B263

dostateczna

B369

niedostateczna

B434

dobra

dobra

negatywny

64

B106

dostateczna

B226

dostateczna

B301

niedostateczna

B444

dostateczna

dobra

negatywny

65

B117

dostateczna

B215

dostateczna

B350

dostateczna

B449

dobra

bardzo dobra

pozytywny

66

B101

dostateczna

B262

dostateczna

B309

niedostateczna

B457

dobra

dobra

negatywny

67

B147

dostateczna

B211

dostateczna

B319

dostateczna

B452

dobra

dobra

pozytywny

68

B103

dobra

B231

dobra

B363

dobra

B410

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

69

B167

dobra

B201

dostateczna

B337

dobra

B424

bardzo dobra

dobra

pozytywny

 

Pliki do pobrania

Wyniki - Egzamin Radcowski 2016 - Komisja 2 226.4 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa