Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

Dla kandydatów

Informacja o osobach uprawnionych do złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie zgodnie z §12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. podaje do publicznej wiadomości listę osób, które są uprawnione do złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych:


Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa