Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Termin egzaminu radcowskiego 2012


Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego na dni 28-31 sierpnia 2012 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Pierwsza edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, zaadresowana do aplikantów radcowskich oraz adwokackich z całej Polski.


Konkurs jest organizowany przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (dalej: „SA Lewiatan") oraz Young Arbitration Practicioners in Poland at the Lewiatan Court of Arbitration (dalej: „YAPP"). Konkurs Arbitrażowy Lewiatan (dalej: KAL") należy do kategorii tzw. moot courts, tj. konkursów adresowanych do najmłodszych przedstawicieli środowiska prawniczego, a opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w hipotetycznych stanach faktycznych, wymyślonych przez organizatorów konkursu. Pierwsza edycja KAL będzie dotyczyła sporu związanego z realizacją inwestycji budowlanej.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

KOMUNIKAT nr 3 dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej rozpoczynających zajęcia szkoleniowe w styczniu 2012r.


Wszelkie informacje dotyczące skierowań na praktyki do kancelarii lub urzędów, podział na grupy dotyczący praktyk w Sądach i Prokuraturze oraz wszystkie inne informacje zostaną podane w pierwszym dniu zajęć tj. zgodnie z informacją nr 2. Dlatego też prosimy o powstrzymanie się z tymi pytaniami do pierwszych zajęć.
Równocześnie przypomina sie, że w dniach 2 i 4 stycznia 2012 r.  odbędzie się ślubowanie aplikantów zatem aplikanci proszeni są o  stosowne ubranie się do tej uroczystości.

W załączeniu harmonogram zajęć.

 


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

1. i 2. rok aplikacji: Uchwała nr 17/VIII/2011 Prezydium Rady OIRP w Krakowie z dn. 14.11.2011r.


Uchwała nr 17/VIII/2011 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/VIII/2011 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 28 czerwca 2011 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wycieczka do Wilna, 11.09 - 17.09.2011 r.


Wilno – Troki – Kowno – Kłajpeda - Połąga – Druskienniki

Termin:  11.09 - 17.09.2011 r.

Cena:  1.600,00 zł


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Opinia opiekuna praktyk


Dotyczy: kancelarii i biur obsługi prawnej.

Nie dotyczy: sądów i prokuratur.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała nr 11/VIII/2011 Rady OIRP w Krakowie z dn. 12.01.2011r. - Przepisy porządkowe


Uchwała nr 11/VIII/2011 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z  dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przepisów porządkowych odbywania zajęć aplikantów. (Przepisy porządkowe).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała nr 53/VIII/2010 Rady OIRP w Krakowie z dn. 1.09.2010r.


Uchwała nr 53/VIII/2010 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 1 września 2010 roku w sprawie możliwości wnoszenia przez aplikantów radcowskich opłaty rocznej za aplikację w ratach.


Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej- edycja II
ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej- edycja II


Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej- edycja II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mamy przyjemność poinformować, że Okręgowa Izba Radów Prawny w Krakowie otrzymała dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przed siębiorstw.
Celem niniejszego projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych 50 przedsiębiorców radców prawnych oraz pracowników przedsiębiorców, radców prawnych i aplikantów radcowskich, zrzeszonych w OIRP w Krakowie pod kątem potrzeb małopolskiej gospodarki.

więcej>>


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim


Informacja dla osób, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2010 r. egzamin radcowski.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zmiana siedziby opiekunów


Nastąpiła zmiana numerów telefonów i siedziby opiekunów grup szkoleniowych.


IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie. Sopot, 19-22 sierpnia 2010 r.
ARTYKUŁ ARCHIWALNY

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie. Sopot, 19-22 sierpnia 2010 r.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała nr 56/VII/2010 Rady OIRP w Krakowie z dn. 3.02.2010r.


Uchwała w sprawie przepisów porządkowych odbywania zajęć aplikantów.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dla aplikantów rozpoczynających I rok szkoleniowy w styczniu 2010r.


Komunikat dla aplikantów I roku rozpoczynających zajęcia szkoleniowe w styczniu 2010 r. w sprawie praktyk w biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, w tym w organach administracji publicznej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja dla aplikantów I roku rozpoczynających zajęcia szkoleniowe w styczniu 2010r.


OIRP w Krakowie podjęła decyzję o stworzeniu dwóch grup szkoleniowych. Podział przedstawia się następująco:

Grupa A -  osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery A - Ł (opiekun: Władysław Wójcik Tel. 012 410 84 00 wew. 14, aplikacjaA1@oirp.krakow.pl)

Grupa B - osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery M - Ż (opiekun: Joanna Podgórska Tel. 012 410 84 00 wew. 30, aplikacjaA2@oirp.krakow.pl)

Uroczyste ślubowanie oraz inauguracja pierwszego roku aplikacji radcowskiej odbędzie się:

  • dla grupy A w dniu 6 stycznia 2010 r. w sali 026 (budynek A) Krakowskiej Akademii przy ulicy G. Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie o godzinie 1300
  • dla grupy B w dniu 7 stycznia 2010 r. w sali 008 (budynek B) Krakowskiej Akademii przy ulicy G. Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie o godzinie 1300

Obecność na ślubowaniu i zajęciach jest obowiązkowa.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dla osób rozpoczynających I rok w styczniu 2010r.


Komunikat dla osób rozpoczynających I rok aplikacji radcowskiej w styczniu 2010 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu wstępnego (kody A)


Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i  którzy zdawali egzamin w dniu 19  września 2009r. (sobota) o godzinie 1100  w Hali Treningowej TS „Wisła" w Krakowie, ul.  Reymonta 22, Ip.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa