Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

Ważne

Apel Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zastosowanie instytucji weta ustawodawczego


Rekrutacja on-line 2017


Zapraszamy wszystkich do składania zgłoszeń o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską za pośrednictwem Internetu.


Nowe numery telefonów sekretariatów wydziałów sądów w pawilonie L przy ul. Przy Rondzie 7


W związku z otwarciem nowego pawilonu Sądu Okręgowego w Krakowie podajemy numery telefonów wydziałów karnych dla sądów mieszczących się ...


Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. nakłada na radców prawnych obowiązki w zakresie rejestrowania transakcji i informowania GIIF o transakcjach


Komunikat w sprawie stosowania przez radców prawnych LOGO KIRP


W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Rady OIRP w Krakowie co do możliwości stosowania przez radców prawnych, w informacjach o ich działalności, logo Krajowej Izby Radców Prawnych, przypominam, że problematykę tę reguluje uchwała nr 61/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 września 2011 r. w sprawie logo Krajowej Izby Radców Prawnych.


Komunikat w sprawie posługiwania się przez radców prawnych dwoma tytułami zawodowymi: „radca prawny – adwokat”


Z informacji o działalności zawodowej radców prawnych znajdujących się na ich stronach internetowych oraz z zawiadomień i skarg jakie napływają do OIRP w Krakowie wynika, że niektórzy radcowie prawni,  wpisani na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie i wykonujący zawód radcy prawnego, a także figurujący na liście Izby Adwokackiej w Krakowie jako adwokaci niewykonujący tego zawodu, używają łącznie dwóch tytułów zawodowych: „radca prawny - adwokat".


Komunikat ws. rozliczania podatku VAT z tytułu „urzędówek" przez radców prawnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę


Z licznych telefonów oraz pism kierowanych przez radców prawnych do OIRP w Krakowie wynika, że istnieją wątpliwości co do sposobu rozliczania się z podatku VAT, w przypadku radców prawnych wykonujących zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy, nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących wspólnikami żadnej spółki, którym została przydzielona sprawa z urzędu i zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego z doliczeniem podatku VAT.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2016 r.


W celu prawidłowego realizowania zadań samorządu radców prawnych, Rada przypomina o obowiązku regularnego, terminowego, co miesięcznego opłacania składek członkowskich


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat KRRP w sprawie kas fiskalnych


Mając na względzie treść Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., Krajowa Rada Radców Prawnych przypomina o obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących.


Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa